Sizdeki değişiklikler

Change of bank details

Bu amaçla aşağıdaki belgeleri gönderin:
 • Tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış ek VÄM (özellikle 5. madde)
 • Yeni banka hesabınızın kanıtı (örneğin, bankanın açılış kararı, yeni banka kartının kopyası, ...)

Bildirim her zaman yazılı ve imzalı olarak yapılmalıdır. Bir e-posta yeterli değildir.

Hareket

Taşınmak mı istiyorsun?

Lütfen taşınma konusundaki bilgileri de dikkate alın.

Temel olarak, bu belgeler gereklidir:
 • Talep için Hareket etme güvencesi
 • Kiralama teklifinin kopyası
 • Neden taşınmak istediğinize dair yazılı nedenler

Yeni bir kira sözleşmesi imzalamadan önce İş Merkezinin güvencesi alınmalıdır.

İhtiyaç topluluğunuzda değişim

Ailenizde herhangi bir değişiklik oldu mu? Örneğin, insanlar taşındı veya ayrıldı, doğum, vb.

Aşağıdaki belgeler gereklidir:
 • Tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış ek VÄM
 • Değişikliğe bağlı olarak: örneğin doğum, evlilik veya ölüm belgesinin kopyası, kayıt belgesi
 • Bir ortak taşındığında, ek binalar ek olarak WEP ve EK doldurulacak. Bu konuda gerekli kanıtları sunun. Buna ek olarak, bir kimlik belgesi ve sağlık kartının bir kopyası gereklidir.

İstihdam

Siz veya ailenizden biri bir işe mi giriyor?

Aşağıdaki belgeleri gönderin:
 • Tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış ek VÄM
 • İş sözleşmesinin kopyası
 • Ücret bordrolarının kopyası
 • Maaşların ödendiğini gösteren banka ekstresi veya
 • Makbuz kopyası (nakit ödeme durumunda)

Çalışmaya başladığınızda daima bizi derhal bilgilendirin. Aksi takdirde, yardımlar geri talep edilebilir.

İş ataması / fesih

Siz veya ailenizden biri bir işi bitirdi mi?

Ardından aşağıdaki belgeleri gönderin:
 • Tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış ek VÄM
 • Fesih belgesinin kopyası (örn. fesih bildirimi, fesih sözleşmesi, vb.)
 • Son maaş bordrosunun kopyası
 • Ücret ödemesini gösteren banka ekstresi veya
 • Makbuz kopyası (nakit ödeme durumunda)

Lütfen işsizlik ödeneği taleplerinizi kontrol ettirin

Vergi sınıfı değişikliği

 • Vergi sınıfınız değişti mi?

Ardından bunun kanıtını sunun (örneğin vergi tahakkukunun kopyası, vergi dairesinden gelen bildirim vb.)

Tek seferlik veya düzensiz gelir

Tek seferlik bir ödeme aldınız mı?
 • Örneğin Noel ikramiyesi, tatil ücreti, vergi iadeleri, temettüler, faizler, miras, hediyeler vb.

Ödeme türünü ve miktarını gösteren belgeyi gönderin.

Ayrıca ödemeyi ne zaman aldığınıza dair kanıt da sunun.

Kayıt / okul değişikliği

Çocuğunuz okul mu değiştirdi ya da okula mı başlıyor?
 • Yeni okul belgesinin bir kopyasını gönderin (örn. okul belgesi).

Medeni durum değişikliği / isim değişikliği

Evlendiniz mi yoksa boşandınız mı?
 • Değişikliği kanıtlayan belgenin bir kopyasını gönderin (örn. evlilik cüzdanı, boşanma kararı).

Sağlık sigortası

Yeni bir sağlık sigortası şirketiniz mi var?
 • Yeni sağlık sigortası fonunun kanıtını gönderin (örneğin üyelik sertifikasının kopyası).

Konaklama yerindeki değişiklik

Kaldığınız yerde herhangi bir değişiklik oldu mu (örn. oda, daire, ev)? E.G.: Kira artışı, hizmet ücretlerinde değişiklik vb.
 • Değişikliğin niteliğini ve tarihini gösteren belgenin bir kopyasını gönderin.

Hamilelik

Hamile misin?
 • Annelik pasaportunuzun bir kopyasını gönderin. Beklenen teslimat tarihinin belirtildiğinden emin olun.
 • Tamamen doldurulmuş ve imzalanmış ek belgeyi gönderin UH2.

Hamilelik ve doğum sırasında ilk ekipmanlarla ilgili bilgileri de burada bulabilirsiniz.

Özel diyet

Sağlık veya tıbbi nedenlerle özel bir diyete ihtiyacınız var mı?

Bazı durumlarda ek ihtiyaçlar karşılanabilir.

Bu amaçla lütfen MEB ekini gönderiniz. Bu belge doktorunuz tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Ek kanıtlar gerekebilir.

Diğer sosyal yardımlara başvurmak

Konut yardımı, çocuk yardımı, çocuk zammı, işsizlik yardımı gibi diğer kurumlardan yardım almak için başvuruda bulundunuz mu?

Başvuru belgesini veya kararın bir kopyasını gönderin.

Form merkezi
more Information
Etkinlik takvimi
more Information
Daha fazla bilgi, yardım, danışma merkezleri
more Information